ارسال کلیه بارهای مشتریان از چین به دبی و یا چین به ایران و یا چین به عمان از دفتر شنزن بصورت درب به درب و یا  door to door  صورت میگیرد . مشتریان گرامی در صورت درخواست ارسال بار از این بازرگانی به اقصا نقاط ایران و یا دبی و یا عمان باید بار خود را به دفتر شنزن این بازرگانی ارسال کنند .