با توجه به درخواست بسیاری از مشتریان که تقاضای حمل و ترخیص و تحویل کالای خود از چین به قشم را دارند میتوانند از خدمات سریع این بازرگانی جهت حمل بار خود از چین به قشم استفاده کنند . نحوه عملکرد بدین صورت است که مشتریان باز خود را به دفتر ما واقع در چین (شنزن) تحویل داده و بعد از حمل و ترخیص door to door  و یا همان درب به درب به دبی تحویل لنج های مخصوص قشم شده و در دفتر ما واقع در قشم دریافت کنند .